Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Koji su kriteriji za upis u srednju obrtničku školu?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Koji su kriteriji za upis u srednju obrtničku školu?

Izbor učenika za upis temelji se na:

  • uspjehu u osnovnoj školi,
  • zdravstvenoj sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju,
  • sklopljenom ugovoru o naukovanju, (NN 62/02, 72/05).

Prednost pri sklapanju ugovora s licenciranim obrtom ili licenciranim trgovačkim društvom za praktični dio naukovanja imaju:

  • djeca obrtnika koji se upisuju u program istovjetan obrtu kojim se bave roditelji ili skrbnici, ako ispunjavaju ostale upisne uvjete koje utvrđuje škola,
  • djeca branitelja iz Domovinskog rata u skladu s člankom 53. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 105/07),
  • učenici u skladu s člankom 48.b Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 86/92-pročišćeni tekst, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01, 103/03).
Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.