Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Koji su uvjeti servisa za ugradnju plina u vozila?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Koji su uvjeti servisa za ugradnju plina u vozila?

Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati uređaji i oprema za pogon
motornih vozila plinom propisuju se uvjeti kojima moraju udovoljavati uređaji i oprema na motornim vozilima za pogon vozila plinom te za ispitivanje uređaja i opreme za plin i njihovu ugradbu u motorna vozila, kao i uvjeti za servisne radionice u kojima se mogu ugrađivati uređaji i oprema za pogon motornih vozila plinom. Propisom određuje se:
- primjena ukapljenoga naftnog plina
- primjena stlačenoga prirodnog plina
- uvjete kojima moraju udovoljavati servisne radionice i serviseri za ugradnju plinskih uređaja u vozilo
- obvezu servisera da nakon ugradnje plinskih uređaja izda Izjavu servisa o podobnosti ugrađenog uređaja
- valjano atestirane uređaje koji se smiju ugrađivati u vozilo
- ispitivanje vozila budući se ugradnja plinskih uređaja smatra pregradnjom vozila
- određivanje uvjeta za spremnike plina te rok njihova korištenja
- određivanje uređaja za ispitivanje propuštanja plina tj. određivanje prisutnosti plina oko uređaja i u radionici.

Ugrađivati se smiju samo odobreni (atestirani) uređaji i oprema za pogon motornih vozila plinom , odnosno spremnici plina prema Uputi za odobravanje spremnika koji se koriste pri pogonu vozila plinom (UNP-om i metanom) .

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.