Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Koji su sajmovi u planu HOK-a?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Koji su sajmovi u planu HOK-a?

Popis sajmova HOK-a, sajmovi u zemlji, sajmovi u inozemstvu, sajmove koje sufinancira HOK, sajmovi u suorganizaciji s HGK, prati Odjel za gospodarstvo, međunarodnu suradnju, savjetovanje i opće poslove HOK-a.
Za svaku se godinu usvaja popis sajmova na kojima HOK sufinancira nastup.

Kontakt osoba vezano uz informacije o domaćim i međunarodnim sajmovima je g. Dražen Horvat, telefon: 01/48 06 650 i e-mail: drazen.horvat@hok.hr

Plan sajmova HOK-a može se pronaći na internet stranici HOK-a: www.hok.hr pod rubrikom Gospodarstvo/Sajmovi.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.