Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Da li HOK jamči za plaćanje obaveza nastalih korištenjem Obrtničke kartice?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Da li HOK jamči za plaćanje obaveza nastalih korištenjem Obrtničke kartice?

Ne. HOK ne jamči plaćanje, ne odgovara za neplaćanja niti se može smatrati sudužnikom.

Za sve obaveze koje nastanu iz pravnih poslova što ih ugovore Korisnik kartice i Pružatelj usluge, odgovaraju Korisnik kartice i Korisnik usluge.

HOK ne odgovara za neovlašteno korištenje Kartice.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.