Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Što sve trebam učiniti i kome se obratiti za stavljanje mog obrta na web?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Što sve trebam učiniti i kome se obratiti za stavljanje mog obrta na web?

HOK omogućava svim obrtnicima prezentaciju svoje djelatnosti u sklopu vlastitih Internet promidžbenih stranica.

Za obrtnike koji pravodobno podmiruju svoje obveze prema Komori, usluga je besplatna.

Usluga je ograničena na promidžbene stranice koje sadrže tekst, slike, zvuk i video zapis, a za obrtnike koji žele i druge usluge (npr. Internet trgovina), nudi se mogućnost da na svojim promidžbenim stranica navedu "pokazivače" na druge Internet Web adrese. Usluga se može ostvariti, dostavom ispunjenog i ovjerenog obrasca zahtjeva u Komorski ured Hrvatske obrtničke komore, adresa http://com.hok.hr/about/08_obrazac_web_stranica.pdf 

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.