Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Kako mogu dobiti popis obrta, s brojem telefona/telefaksa/e-mail adrese?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Kako mogu dobiti popis obrta, s brojem telefona/telefaksa/e-mail adrese?

Podaci o obrtima, s brojevima telefona/telefaksa/e-mail adrese prikupljaju se putem strukovnih anketnih obrazaca Hrvatske obrtničke komore i mogu se dobiti:

a) Na Internetu http://com.hok.hr,

b) Na CD-ROM mediju Poslovne informacije HOK 2004,

c) Upitom na adresu komorskog ureda Hrvatske obrtničke komore, Ilica 49, Zagreb, tel. 4806666, fax 4846610, e-mail hok@hok.hr.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.