Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Koja su porezna oslobođenja od PDV-a pri izvozu?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Koja su porezna oslobođenja od PDV-a pri izvozu?

Plaćanja PDV-a oslobođene su sljedeće transakcije:
1. isporuke dobara koja iz Republike Hrvatske otpremi ili preveze isporučitelj ili neka druga
osoba za njegov račun izvan Europske unije,
2. isporuke dobara, osim isporuke goriva i dobara za opremanje i opskrbu bilo kojeg
prijevoznog sredstva koje se koristi u privatne svrhe, koja iz Republike Hrvatske otpremi
ili preveze izvan Europske unije sam kupac koji nema sjedište u Republici Hrvatskoj ili
neka druga osoba za njegov račun,
3. isporuke dobara ovlaštenim tijelima koja ih izvoze iz Europske unije, u okviru njihovih
humanitarnih, dobrotvornih ili obrazovnih djelatnosti koje obavljaju izvan Europske unije,
4. obavljene usluge, uključujući prijevozne i pripadajuće pomoćne usluge, osim usluga koje
su oslobođene PDV-a u skladu s člankom 39. stavkom 1. i člankom 40. stavkom 1. ovoga
Zakona, ako su one izravno povezane s izvozom ili uvozom dobara u smislu članka 28.
stavaka 2. i 3. te članka 52. stavka 1. ovoga Zakona.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.