Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Kada se provodi prethodni, a kada preventivni sistematski pregled radnika
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Kada se provodi prethodni, a kada preventivni sistematski pregled radnika

Prethodni pregled radnika prije zaposlenja

Na poslovima koji nisu poslovi s posebnim uvjetima rada, niti su pregledi obvezni prema posebnim propisima, obavljaju se u svrhu utvrđvanja zdravstvenog stanja i ocjene opće zdravstvene sposobnosti za određene poslove kod radnika koji se prvi puta zapošljavaju ili se zapošljavaju nakon prekida rada dužeg od 6 mjeseci.

Preventivni sistematski pregledi radnika tijekom zaposlenja

Obavljaju se u svrhu ranog otkrivanja kroničnih bolesti ili stanja (maligne bolesti, bolesti srčano-žilnog i živčanog sustava, šećerna bolest, itd.), otkrivanja bolesti koje mogu biti pogoršane radom (bolesti sustava za kretanje, dišne bolesti, psihosomatski poremećaji, srčano-žilne bolesti itd. ovisno o radnim uvjetima) te u svrhu očuvanja zdravlja i radne sposobnosti.

Sistematski pregled radnika mlađih od 21 godine

Po utvrđenoj metodologiji obavljaju se sistematski pregled i obrada usmjereni na otkrivanje utjecaja uvjeta okoliša i nasljednih čimbenika na razvoj i zdravlje mladih radnika. Pregledu podliježu radnici mlađi od 21 godine kod kojih indikaciju za pregled postavi specijalist medicine rada.

Sistematski pregled radnika starijih od 45 godina

Po utvrđenoj metodologiji obavljaju se sistematski pregledi u cilju ranog otkrivanja oštećenja zdravlja odnosno pojave kronične bolesti (bolesti kardiovaskularnog i cerebrovaskularnog sustava, dijabetes, bolesti lokomotornog sustava, psihoze, neuroze, alkoholizam, i dr.) koje utječu na smanjenje radne sposobnosti. Pregledu podliježu radnici stariji od 45 godina kod kojih specijalist medicine rada postavi indikaciju za pregled.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.