Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Koji je zakonski rok za prijavu na obvezno osiguranje pri HZMO
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Koji je zakonski rok za prijavu na obvezno osiguranje pri HZMO

Temeljem odredbe članak 101. točke 1. do 3. Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine 102/98, 127/00, 59/01, 109/01, 147/02, 117/03, 30/04, 177/04, 92/05, 79/07, 35/08, 121/10, 130/10, 139/10, 61/11, 114/11, 76/12, 112/13 i 133/13) promijenjen je zakonski rok za prijavu/odjavu/promjenu radnika na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje sa dosadašnjih 15 dana na 8 dana.

Obzirom da Zakon o mirovinskom osiguranju predstavlja posebni propis koji regulira navedenu materiju u odnosu na Zakon o radu, tako je u prednosti primjena navedenog roka od 8 dana u odnosu na rok od 15 dana koji je reguliran odredbama Zakona o radu ( Narodne novine, br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13).

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.