Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Ugovor o radu na određeno vrijeme ?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Ugovor o radu na određeno vrijeme ?

Odredbom člk. 12. Zakona o radu (NN 93/14 i 127/17) propisano je da se ugovor o radu može iznimno sklopiti na određeno vrijeme, za zasnivanje radnog odnosa čiji je prestanak unaprijed utvrđen objektivnim razlozima koji su opravdani rokom, izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja.

Poslodavac smije s radnikom sklopiti uzastopni ugovor o radu na određeno vrijeme samo ako za to postoji objektivan razlog koji se u tom ugovoru mora navesti. Ukupno trajanje svih uzastopnih ugovora o radu sklopljenih na određeno vrijeme, uključujući i prvi ugovor, ne smije biti neprekinuto duže od tri godine, osim ako je to potrebno zbog zamjene privremeno nenazočnog radnika ili je zbog nekih drugih objektivnih razloga dopušteno zakonom ili kolektivnim ugovorom, s time da se prekid kraći od dva mjeseca ne smatra prekidom razdoblja od tri godine.
Navedena se ograničenja ne odnose na prvi ugovor o radu sklopljen na određeno vrijeme.

Također je važno napomenuti da ukoliko je ugovor o radu na određeno vrijeme sklopljen protivno odredbama Zakona o radu ili ako radnik nastavi raditi kod poslodavca i nakon isteka vremena za koje je ugovor sklopljen, smatra se da je sklopljen na neodređeno vrijeme.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.