Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Tko se može prijaviti na Zavod za zapošljavanje ?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Tko se može prijaviti na Zavod za zapošljavanje ?

Na Zavod za zapošljavanje mogu se prijaviti nezaposlene i zaposlene osobe.

Prema Zakonu o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (Narodne novine br. 16/17) nezaposlenom se osobom smatra osoba koja je sposobna ili djelomice sposobna za rad, u dobi od 15 do 65 godina i nije u radnom odnosu te aktivno traži posao i raspoloživa je za rad.

Osim navedenoga, nezaposlenom se smatra i osoba koja:

 • ne ostvari mjesečni primitak od pružanja usluga prema posebnim propisima ili ne ostvari mjesečni primitak, odnosno drugi dohodak veći od prosječne isplaćenje novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini,,
 • nema registrirano trgovačko društvo ili drugu pravnu osobu, odnosno nema više od 25% udjela u trgovačkom društvu ili drugo pravnoj osobi,
 • nije član zadruge
 • nije predsjednik, član uprave ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge
 • nema registrirani obrt, slobodno zanimanje ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva,
 • ne obavlja domaću radinost ili sporedno zanimanje prema posebnom propisu,
 • nije osigurana kao poljoprivrednik po propisima o mirovinskom osiguranju,
 • nije zaposlena prema posebnim propisima
 • nije korisnik mirovine, osim korisnika mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad, odnosno zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti i korisnika obiteljske mirovine kojemu se ta mirovina ne isplaćuje
 • ne ispunjava uvjete za starosnu mirovinu
 • nije osigurana na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove
 • nema utvrđenu privremenu nezapošljivost od strane centra za profesionalnu rehabilitaciju
 • nije redovni učenik ili student.

Zavodu se, radi savjetovanja i informiranja u svrhu razvoja upravljanja karijerom i posredovanja, mogu prijaviti i ostali tražitelji zaposlenja koji se ne smatraju nezaposlenim osobama.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.