Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Na koji se način pokreće postupak za ostvarivanje prava putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Na koji se način pokreće postupak za ostvarivanje prava putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje?

Postupak za ostvarivanje prava po osnovi nezaposlenosti pokreće se na zahtjev nezaposlene osobe.

Nezaposlena osoba zahtjev podnosi mjesno nadležnoj područnoj službi. O pravu po osnovi nezaposlenosti u prvom stupnju rješava područna služba u kojoj je nezaposlena osoba evidentirana, a u drugom stupnju Središnja služba Zavoda.

Nezaposlena osoba koja koristi određeno pravo dužna je u roku od 15 dana prijaviti Zavodu za zapošljavanje svaku okolnost koja utječe na promjenu ili prestanak prava.

Ako je na teret Zavoda za zapošljavanje obavljena isplata ili je ostvareno neko primanje na koje nezaposlena osoba nije imala pravo, osoba je dužna vratiti primljene iznose, odnosno nadoknaditi učinjene izdatke.

Ako se zaposlenik na temelju pravomoćne sudske odluke ili odluke poslodavca vrati na rad i uspostave mu se prava po osnovi rada za razdoblje u tijeku kojega je bio nezaposlen, tada je Zavodu za zapošljavanje dužan vratiti iznose isplaćene na ime novčane naknade.Pitanje se nalazi još u slijedećim grupama:
Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.