Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Na koji se način može izvršiti preraspodjela radnog vremena ?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Na koji se način može izvršiti preraspodjela radnog vremena ?

Preraspodjela radnog vremena utvrđuje se iznimno od rasporeda punog ili nepunog radnog vremena i koristi se samo kod onih poslodavaca kod kojih narav posla to zahtijeva i kada je to potrebno.
Radno vrijeme može se preraspodijeliti tijekom razdoblja od najduže 12 neprekidnih mjeseci. Ako je radno vrijeme preraspodijeljeno, radnik ne smije u razdoblju u kojem ono traje duže, raditi duže od 48 sati tjedno (kolektivnim ugovorom je moguće utvrditi i da radnik može iznimno raditi duže, i to do 56 sati tjedno, odnosno do 60 sati ako poslodavac posluje sezonski, pod uvjetom da radnik dostavi pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na takav rad). Razdoblje u kojem radno vrijeme traje duže ograničeno je na 4 mjeseca. Kolektivnim ugovorom može biti određeno da to razdoblje traje i duže, a najduže do 6 mjeseci. Primjerice, Kolektivnim ugovorom ugostiteljstva određeno je da razdoblje u kojem radno vrijeme traje dulje može trajati najdulje 6 mjeseci, a preraspodijeljeno radno vrijeme radnika ne smije biti duže od 60 sati tjedno (uz pisanu izjavu radnika o dobrovoljnom pristanku na takav rad i uz napomenu da radnik ne smije trpjeti štetne posljedice ako ne pristane na rad duži od 48 sati tjedno).
Ako preraspodjela radnog vremena nije prethodno ugovorena (niti uređena kolektivnim ugovorom ili sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca) poslodavac je dužan utvrditi plan preraspodijeljenog radnog vremena i dostaviti ga inspektoru rada.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.