Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Može li radnica koristiti godišnji odmor po povratku s rodiljnog dopusta
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Može li radnica koristiti godišnji odmor po povratku s rodiljnog dopusta

Zakon o radu (NN 93/14 i 127/17) propisuje da radnik neiskorišteni dio godišnjeg odmora koji preostane nakon što se iskoristi najmanje dva tjedna godišnjeg odmora u neprekidnom trajanju tijekom kalendarske godine za koju se ostvaruje to pravo može prenijeti i iskoristiti najkasnije do 30. lipnja iduće godine. Ako godišnji odmor ili dio godišnje odmora koji je prekinut ili nije korišten u kalendarskoj godini u kojoj je stečen, zbog bolesti te korištenja prava na rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust, radnik ima pravo iskoristiti do 30. lipnja iduće godine. Iznimno, godišnji odmor ili njegov dio koji radnik zbog korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust te dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju nije mogao iskoristiti ili njegovo korištenje poslodavac nije omogućio do 30. lipnja sljedeće godine, radnik ima pravo koristiti do kraja kalendarske godine u kojoj se vratio na rad.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.