Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Koje evidencije je poslodavac dužan voditi o radnicima?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Koje evidencije je poslodavac dužan voditi o radnicima?

Zakon o evidencijama u oblasti rada je preuzet Zakonom o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni (NN 34/91). Njime je utvrđena obveza poslodavca o vođenju evidencija o radnicima, i to:

→ evidencija o zaposlenim radnicima,

→ evidencija o plaćama i naknadama plaća,

→ evidencija o ozljedama na radu i

→ evidencija o korisnicima prava iz invalidskog osiguranja.

Evidencija o zaposlenim radnicima se vodi za svakog radnika pojedinačno, a ustrojava se na dan zasnivanja radnog odnosa, a prestaje se voditi danom prestanka radnog odnosa. Poslodavac unosi podatke u evidenciju na temelju vjerodostojnih osobnih isprava kojima radnik dokazuje točnost podataka (osobna karta, radna knjižica, svjedodžba o završenom školovanju i dr.). Predmetna evidencija je dokument trajne vrijednosti.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.