Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Koja je razlika između ugovora o radu i ugovora o djelu ?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Koja je razlika između ugovora o radu i ugovora o djelu ?

Po ugovoru o radu radnik radi nesamostalno, osobno po uputama i pod nadzorom poslodavca, u njegovo ime i za njegov račun stavljajući mu na raspolaganje u određenom radnom vremenu svoju radnu snagu, a poslodavac mu je za obavljeni rad dužan isplaćivati plaću uz uručenje obračuna iste.

Kod ugovora o djelu se radi o ugovoru građanskog, obveznog prava temeljem kojeg izvođač radi za naručitelja samostalno i neovisno o naručitelju djela, radi za svoj račun i na svoj rizik, radi u korisnom radnom vremenu pri čemu može raditi osobno ili može posao povjeriti i trećoj osobi jer odgovara za djelo i dužan ga je napraviti po pravilima vještine zanata te odgovara za mane svog djela po načelima građanskog prava, a za djelo prima ugovorenu naknadu.

Kad radnik obavlja poslove koji s obzirom na narav i vrstu rada ima obilježje posla za koji se zasniva radni odnos, neovisno o tome kako su stranke taj ugovor nazvale, smatrat će se daje sklopljen ugovor o radu.Pitanje se nalazi još u slijedećim grupama:
Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.