Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Kada je poslodavac dužan isplatiti radniku otpremninu prilikom otkazivanja ugovora o radu ?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Kada je poslodavac dužan isplatiti radniku otpremninu prilikom otkazivanja ugovora o radu ?

Članak 119 Zakona o radu (NN 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13) propisuje da radnik kojem poslodavac otkazuje nakon dvije godine neprekidnog rada, osim ako se otkazuje iz razloga uvjetovanih ponašanjem radnika, ima pravo na otpremninu koja se određuje s obzirom na dužinu prethodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa s tim poslodavcem.

Zabranjeno je otpremninu ugovoriti, odnosno odrediti u iznosu manjem od jedne trećine prosječne mjesečne plaće, koju je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod toga poslodavca.

Ukupan iznos otpremnine ne može biti veći od šest prosječnih mjesečnih plaća koje je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, ako zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije određeno drukčije.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.