Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Radno vrijeme prodavaonica
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Radno vrijeme prodavaonica

Radno vrijeme prodavaonica i drugog oblika trgovine na malo određuje trgovac u skladu sa Zakonom o trgovini, pri čemu je dužan uzeti u obzir potrebe kupaca, broj zaposlenih radnika i poštivanje njihovih prava, posebno u pogledu plaće i naknade plaće, dodataka na plaću, rasporeda i preraspodijele radnog vremena, prekovremenog i noćnog rada te stanke, dnevnog, tjednog i godišnjeg odmora.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.