Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Pomaganje u obrtu
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Pomaganje u obrtu

Sukladno čl 30. Zakona o obrtu (NN 143/13), predviđena je i mogućnost pomaganja od strane članova obiteljskog domaćinstva bez prisustva vlasnika obrta ili poslovođe.

Članovima obiteljskog domaćinstva, u smislu ovog Zakona smatraju se: bračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju, odnosno ostvaruju prihode na drugi način.

Kada se radi o obavljanju vezanog obrta, član obiteljskog domaćinstva koji pomaže obrtniku tijekom njegove odsustnosti mora ispunjavati i poseban uvjet stručne osposobljenosti, odgovarajućeg srednjeg strukovnog obrazovanja ili položenog majstorskog ispita, te posebne zdravstvene uvjete ako je to propisano posebnim zakonom.

Obrtniku mogu pomagati članovi obiteljskog kućanstva, a to su bračni drug, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive i privređuju, odnosno zajedno ostvaruju prihode i zajedno ih troše. Te osobe ne moraju u obrtu zasnovati radni odnos.
Prema ovom novom Zakonu o obrtu, pomaganje je moguće i bez prisutnosti obrtnika, no ako se radi o vezanom obrtu za čije je obavljanje propisana potrebna stručna sprema, tada i član kućanstva koji pomaže dok je obrtnik odsutan, mora imati odgovarajuću stručnu spremu.

Zakon ne propisuje ograničenja za članove kućanstva u pogledu njihova radnog statusa, kao niti u pogledu vremena koliko mogu pomagati u obavljanju djelatnosti obrta. Iz toga proizlazi zaključak da i onaj član kućanstva koji ima vlastiti obrt može pomagati udrugom članu kućanstva u obavljanju obrta, naravno pod uvjetom da kao članovi zajedničkog kućanstva zajednički privređuju i zajednički troše.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.