Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Koji su uvjeti za imenovanje poslovođe u obrtu ?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Koji su uvjeti za imenovanje poslovođe u obrtu ?

Obrtnik može slobodni ili vezani obrt voditi sam ili preko poslovođe, koji mora biti u radnom odnosu kod obrtnika i ispunjavati opće i posebne uvjete za obavljanje obrta sukladno čl. 8., st. 1. točka 1 i čl. 9. st. 1 i 2 Zakona o obrtu (NN 143/13).

Poslovođa vodi obrt u ime i za račun obrtnika. Ako obrtnik želi voditi obrt putem poslovođe, dužan je to prijaviti nadležnom uredu za gospodarstvo na čijem je području sjedište obrta, koji rješenjem utvrđuje vođenje obrta putem poslovođe i upisuje to u obrtni registar.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.