Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Poslovanje obrta nakon smrti vlasnika?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Poslovanje obrta nakon smrti vlasnika?

Nakon smrti obrtnika obrtnica se može prenijeti na njegove nasljednike (članak 38. stavak 1. Zakona o obrtu NN 143/13).

Nasljednici mogu nastaviti voditi obrt putem poslovođe koji mora ispunjavati uvjete stručne spreme, te zdravstvene uvjete, te mu pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom Suda časti ne smije biti izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti. (Članak 38. stavak 2.).

Nakon smrti obrtnika bračni drug, djeca i ostali nasljednici mogu nastaviti voditi obrt do prijenosa obrta kao privremeni poslovođa. Privremeni poslovođa mora ispunjavati gore navedene uvjete. Međutim, odluku o nastvaku vođenja obrta do prijenosa obrta, obrtnici su dužni prijaviti nadležnom uredu za gospodarstvo u roku od 60 dana od dana smrti. Privremeni poslovođa upisuje se u obrtni registar, te je dužan voditi obrt pažnjom dobrog gospodarstvenika za račun nasljednika umrlog obrtnika. Ako privremeni poslovođa postupi protivno odredbama Zakona o obrtu odgovara svojom imovinom za štetu nastalu takvim djelovanjem.

Ako nasljednici žele prenijeti obrt na sebe nakon smrti obrtnika, dužni su to prijaviti županijskom uredu za gospodarstvo, odnosno uredu Grada Zagreba, u roku od 30 dana od okončanja ostavinskog postupka. Uz navedenu se prijavu mora priložiti:

  1. izvod iz matice umrlih za obrtnika,
  2. pravomoćno rješenje o nasljeđivanju,
  3. dokaze o ispunjavanju općih uvjeta, da udovoljavaju posebnim zdravstvenim uvjetima, ako je to zakkonom propisano, uvjeta stučne spreme, te da im pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom Suda časti Hrvatske obrtničke komore nije izrečena sigurnosna mjera zabrane obavljanja djelatnosti, i posebnog uvjeta, da imaju položen stručni ili majstorski ispit ako se radi o vezanom obrtu.

Županijski ured za gospodarstvo, odnosno ured Grada Zagreba donosi rješenje te upisuje prijenos obrta i nastavak vođenja obrta u obrtni registar. (Članak 40.)

Ako nasljednici umrlog obrtnika, bračni drug ili djeca, propuste rok od 60 dana, gube pravo na prenošenje obrta, a obrt prestaje po sili Zakona.Pitanje se nalazi još u slijedećim grupama:
Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.