Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Kako se postaje dobrovoljnim članom HOK-a?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Kako se postaje dobrovoljnim članom HOK-a?

U Hrvatsku obrtničku komoru mogu se učlaniti fizičke osobe, trgovačka društva i druge pravne osobe koje samostalno obavljaju druge djelatnosti ako svojim radom unapređuju rad i poslovanje obrta. (članak 77. Zakona o obrtu NN 143/13).

Kao dobrovoljni članovi ne mogu se primati trgovačka društva ukoliko obavljaju obrtničku djelatnost vezanih i povlaštenih obrta, jer su oni po sili zakona obavezni članovi Hrvatske obrtničke komore.

Nakon što udruženje obrtnika ili područna obrtnička komora dobije zahtjev podnosioca za učlanjenje u Hrvatsku obrtničku komoru, udruženje obrtnika odnosno područna obrtnička komora dužna je stupiti u kontakt sa podnosiocem zahtjeva kako bi svoj zahtjev kompletirao (registracija, poslovanje i dr.). Područna obrtnička komora dužna je na temelju istog dati svoje mišljenje o opravdanosti prijema podnosioca zahtjeva u dobrovoljno članstvo HOK-a, iz razloga što prijemom u dobrovoljno članstvo HOK-a takav član postaje obvezni član udruženja obrtnika, a putem udruženja obrtnika i član područne obrtničke komore (članak 3. stavak 6. Statuta HOK-a).

S obzirom na iznijeto potrebno je da kod davanja mišljenja isti obrate pozornost na odredbu članka 77 Zakona o obrtu (NN 143/13) i članka 3. stavak 4. Statuta HOK-a, kojima je propisano: "U Hrvatsku obrtničku komoru mogu se učlaniti fizičke osobe, trgovačka društva i druge pravne osobe koje samostalno obavljaju druge djelatnosti ako svojim radom unapređuju rad i poslovanje obrta.", kao i na odredbu članka 77. stavka 3. Zakona o obrtu koji propisuje da su obvezni, a ne dobrovoljni članovi HOK-a, trgovci pojedinci, trgovačka društva koja obavljaju neku od djelatnosti s liste vezanih i povlaštenih obrta. Ovo je potrebno iz razloga kako se ne bi kršile odredbe Zakona o obrtu, na način da se obvezno članstvo zamjenjuje dobrovoljnim. Mišljenje POK-a o opravdanosti prijema u dobrovoljno članstvo HOK-a podnosioca zahtjeva, sa svom potrebnom dokumentacijom, potrebno je dostaviti Upravnom odboru HOK-a kako bi isti mogao odlučiti o prijemu u dobrovoljno članstvo HOK-a.

Danom donošenja odluke Upravnog odbora HOK-a, dobrovoljni članovi preuzimaju sva prava i obveze članstva, što znači da imaju aktivno i pasivno izborno pravo te mogu biti birani u sva tijela, a što se obaveza prema Hrvatskoj obrtničkoj komori tiče, dužni su podmirivati komorski doprinos sukladno Zakonu o obrtu te Odluci o obveznicima, osnovici, stopi te načinu i rokovima za plaćanje doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori (NN 1/02 i 158/02).

Sve detaljnije informacije na stranici:

Zakon o obrtu NN 143/13,

Statut Hrvatske obrtničke komore NN 116/02-pročišćeni tekst,

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske obrtničke komore NN 158/02.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.