Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Koji propisi reguliraju plaćanje komunalnog doprinosa kod izgradnje novog ili dogradnje postojećeg poslovnog prostora?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Koji propisi reguliraju plaćanje komunalnog doprinosa kod izgradnje novog ili dogradnje postojećeg poslovnog prostora?

Plaćanje komunalnog doprinosa kod izgradnje novog ili dogradnje postojećeg poslovnog prostora regulirano je Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12), a u skladu s kojim predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave (gradsko ili općinsko vijeće) donosi odluku o komunalnom doprinosu.

Odlukom se utvrđuju:

  • područja zona u gradu, odnosno općini, ovisno o pogodnosti položaja određenog područja,
  • jedinična vrijednost komunalnog dopirnosa određena u kunama po m3 građevine za pojedine zone,
  • način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,
  • opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslovađanje od plaćanja komunalnog doprinosa,
  • izvore sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpupnog ili djelomičnog oslovađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

Komunalni doprinos obračunava se u skladu s obujmom, odnosno po m3 (prostornom metru) građevine koja se gradi na građevnoj čestici, a kod građevine koja se uklanja zbog građenja nove građevine ili kada se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni se dorpinos obračunava na razliku u obujmu u odnosu na priješnju građevinu.

Primjer: Odluka o komunalnom dorpinosu za područje grada Zaprešića objavljena je u Glasniku Zagrebačke županije br. 7/97.

Izvor: Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12)

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.