Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Koji su uvjeti za dobivanje koncesije?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Koji su uvjeti za dobivanje koncesije?

Postupak dodjele koncesije propisan je Zakonom o koncesijama (Narodne novine br. 89/92), te je u članku 4. posebno naglašeno da Vlada Republike Hrvatske kod podnositelja ponude prosuđuje: sposobnost podnositelja za ostvarivanje koncesije, povoljnost ponude (tehničku i financijsku) i utjecaj na očuvanje i zaštitu prirodnog okoliša. Posebni zakoni određuju dodatne uvjete, ovisno o gospodarskom odnosno prirodnom dobru.

 • za rudarsku koncesiju vidi Zakon o rudarstvu (Narodne novine br. 56/13),
 • za izgradnju i korištenje javnih cesta vidi Zakon o javnim cestama (Narodne novine br. 114/01, 65/02, 180/04, 138/06, 146/08, 38/09, 124/09, 153/09 i 73/10),
 • za poljoprivredno zemljište u vlasništvu države vidi Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine br. 3/13),
 • za pravo lova vidi Zakon o lovstvu (Narodne novine br. 14/05, 75/09, 153/09),
 • za pomorsko dobro vidi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine br. 100/04, 141/06, 38/09), te Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (Narodne novine 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12)
 • za osnivanje slobodne zone vidi Zakon o slobodnim zonama (Narodne novine br. 44/96, 92/05, 85/08),
 • za telekomunikacijske usluge i radio frekvencijski spektar vidi Zakon telekomunikacijama (Narodne novine br. 158/03, 177/03, 60/04, 70/05),
 • a djelatnosti radija i televizije vidi Zakon o elektroničkim medijima (Narodne novine br. 79/07, 32/08, 65/09, 153/09, 84/11),
 • za zaštićena područja vidi Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13),
 • za vode vidi Zakon o vodama (Narodne novine br. 150/05, 153/09, 130/11 i 56/13),
 • za komunalne djelatnosti vidi Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, i 144/12),
 • za kulturna dobra vidi Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine br. 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12),
 • za igre na sreću vidi Zakon o igarama na sreću (Narodne novine br. 87/09, 35/13),
 • za željeznice vidi Zakon o željeznicama (Narodne novine br. 85/08).
Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.