Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Na koji je način moguće izvršiti prijenos obrta ?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Na koji je način moguće izvršiti prijenos obrta ?

Prijenos obrta je moguće izvršiti s postojećeg vlasnika obrta na članove njegove uže obitelji (npr. kćer, sin, supruga), na nekog od zaposlenika u obrtu ili na neku treću osobu, koja ispunjava uvjete za obavljanje obrta.

Postupak prijenosa obrta moguće je provesti na dva načina:

  1. Zatvaranjem dosadašnjeg obrta i otvaranjem novog obrta u istom poslovnom prostoru i iste djelatnosti, time da u tom slučaju nema kontinuiteta.
  2. Ukoliko se želi zadržati isti matični broj obrta najbolje je prijenos obrta izvršiti uspostavom zajedničkog obrta.

Naime, potrebno je da postojeći vlasnik obrta podnese nadležnom županijskom uredu, odnosno uredu Grada Zagreba zahtjev za preregistraciju pojedinačnog obrta u zajednički obrt.

Uz navedeni zahtjev potrebno je priložiti ovjereni Ugovor o ortakluku, a kojim se reguliraju međusobni odnosi osoba koje žele zajednički obavljati obrt, time da su obveze i dužnosti ortaka propisane odredbama Zakona o obveznim odnosima - glava ORTAKLUK od članka 637. - članka 660. (NN 35/05, 41/08 i 125/11). Stari vlasnik će u kratkom roku (npr. 30 dana) nakon toga istupiti iz zajedničkog obrta, a što se također prijavljuje navedenom uredu. Obrt će tada postati vlasništvo preostalog ortaka u obrtu, zapravo osobe na koju se prenosi obrt.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.